Kanaler och varumärke för Impact Innovation

Vilka kommunikationskanaler kommer Impact Innovation att ha?

Hur ser varumärket för Impact Innovation ut?

  • Impact Innovation har ett eget varumärke och en egen grafisk profil. Till skillnad från de nuvarande strategiska innovationsprogrammen, SIP, så är tanken att de framtida programmen ska ha en och samma grafiska profil. Detta för att vi tror att en sammanhållen identitet bidrar till att öka kännedomen om satsningen Impact Innovation som sådan, och därmed även kännedomen om de ingående programmen. Vi tror också att en gemensam profil kan vara kostnadseffektivt och tidsbesparande då inte programmen behöver ta fram en egen profil.
  • Det finns riktlinjer för hur de framtida programmen ska se ut och förhålla sig till det centrala varumärket för Impact Innovation.
  • Det finns även en grafisk profil framtagen för initiativ som jobbar med en ansökan med texten – ”Vi söker till Impact Innovation” . Den finns för nedladdning här: Kontakta oss – Impact Innovation.