Metoder och verktyg för systeminnovation

Här har vi samlat presentationer, guider och verktyg inom missions och systeminnovation och från mobiliseringsprocessen inom Impact Innovation.

Impact innovation samlar de aktörer som behövs för att accelerera den hållbara omställningen och öka Sveriges globala konkurrenskraft. 23 aktörsgrupper fick våren 2023 finansiering för att samla nätverk och förbereda ansökningar för att bilda program inom Impact Innovation. I detta fick de stöd i en mobiliseringsprocess som i första hand gav vägledning och stöttade nätverksbyggande. Mobiliseringsprocessen faciliterades av konsultföretaget Ramboll. Här kan du ta del av presentationsmaterial från processen.

Presentation om missions

Presentation från Impact Dialog

Presentationer från Impact Labb

Fler guider och inspiration inom missions och systeminnovation

Guider, exempel och verktygslådor inom hur man kan arbeta med missions som metod för att lösa stora samhällsutmaningar; Missions och systeminnovation – utvalda guider och inspiration