Water Wise Societies

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur. Målet är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet och ger goda förutsättningar för människor, miljö, ekosystem, industrier och samhället i stort, trots ett föränderligt klimat.  

Vad vill Water Wise Societies?

Hör programchef Magnus Arnell berätta mer.Programmet leds av RISE i samverkan med IVL Svenska Miljöinstitutet, Linköping Science Park, Lunds universitet, Stockholm Environment Institute och Svenskt Vatten. Programmet engagerar ett 50-tal aktörer från offentlig och privat sektor, akademin och forskningsinstitut samt ideella organisationer.  

Om projektet

Programmet ska åstadkomma en systemomställning för hanteringen av vattenresurser och relaterad infrastruktur.

Kontakt för mer information

Magnus Arnell

RISE

magnus.arnell@ri.se

https://www.waterwisesocieties.se/