Swedish Metals & Minerals

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion. Metaller och mineraler som utvinns eller återvinns ska generera så mycket användbar funktion och så lite avfall som möjligt.   

Programmet ska arbeta för samarbete i värdekedjan nationellt och internationellt, utforma affärsmodeller, policyförslag och social innovation som banar väg för lösningar som krävs för att uppfylla missionen. 

Vad vill Swedish Metals & Minerals?

Hör programchef Maria Swartling berätta mer.

Programmet leds av Jernkontoret i samverkan med Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, SveMin, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet. Programmet engagerar även aktörer inom tillverkningsindustri, akademi, forskningsinstitut, kommuner, regioner. branschorganisationer, fackförbund och myndigheter.

Kontakt: Maria Swartling, Sustainable Steel Region, Gert Nilson Jernkontoret

Swedish Metals & Minerals scope

Om projektet

Programmet ska öka och säkra tillgången på metaller och mineraler och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Kontakt för mer information

Maria Swartling

Sustainable Steel Region

maria.swartling@susreg.se