SustainGov

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt. Grundtanken är att en reformerad offentlig sektor är central för att uppnå en övergång till hållbarhet inom planetens gränser samt hälsa och välbefinnande för alla invånare. 

En nyckel är att utveckla nya sätt att styra, leda och samverka inom och mellan politiska och administrativa nivåer i stat, region och kommuner, samt mellan offentlig sektor och övriga samhället. Det handlar om ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”.  

Vad vill SustainGov?

Hör programchef Mariell Juhlin berätta mer.

Programmet leds av Mittuniversitetet i samverkan med bland andra Länsstyrelsen i Västerbottens län, Sveriges kommuner och regioner (SKR), ett antal kommuner och regioner, Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG), Handelshögskolan i Stockholm, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Samhällsnytta vid Karlstad universitet och Södertörns högskola. Programmet engagerar fler organisationer, bland annat Svenskt näringsliv, TCO, Rädda Barnen och fler kommuner.

Om projektet

Programmet vill att hållbarhetsomställningen görs på ett demokratiskt, rättssäkert och verkningsfullt sätt.

Kontakt för mer information

Mariell Juhlin

Mittuniversitetet

mariell.juhlin@miun.se

https://www.sustaingov.se/