Beslutade förberedelseprojekt i Impact innovation

Av de 98 inkomna ansökningarna har följande 23 projekt beviljats finansiering. Inom parentes koordinator, bidrag, diarienummer och status