Grafisk profil och identitet

Grafisk profil och identitet för Impact Innovation finns till för att hela satsningen ska hålla ihop på ett bra sätt, för igenkänning och genomslagskraft. Här beskrivs hur Impact Innovation pratar ”centralt”, oberoende av programmen, men är också en guidning för programmens kommunikation. Programmen är en del av Impact Innovation och kommuniceras på ett sätt som stärker Impact Innovations röst och position. 

Bilden av Impact Innovation 

Bilden av Impact Innovation skapas utifrån summan av all kommunikation. Energimyndigheten, Formas och Vinnova kommunicerar, Impact Innovation kommunicerar och inte minst programmen.  

Impact Innovations värdeord och tonalitet

Tonalitet är lika viktigt som den grafiska profilen för ett varumärke. Den ger dig verktygen att skapa enhetlig och igenkänningsbar kommunikation som når fram till din målgrupp. Värdeorden är en utgångspunkt för vår tonalitet. De kan användas som stöd för att skapa kommunikationsmaterial men är i sig inte tänkta att användas i extern kommunikation. 
 
Vår tonalitet, alltså vad vi vill att Impact Innovation ska associeras med, sammanfattas i ett par värdeord: Kraftfull, spetsig, öppen, med en tydlig riktning.  

Här följer en beskrivning av värdeorden med exempel på hur vi vill att Impact Innovation uppfattas. Vissa ord förekommer fler gånger då de stärker flera värdeord. 
 
Kraftfull – kraftsamling, fokus, göra skillnad, bredd av aktörer 
Öppen – aktörsdrivna, samskapande, bredd av aktörer, utmaningsorienterade 
Spetsig – framkant, forskningskvalitet, erfarenhet, expertis, fokus, göra skillnad 
Med en tydlig riktning – hållbarhet, konkurrenskraft, samskapande, utmaningsorienterade, expertis. 
 

Impact Innovations röst

Utifrån ovan värdeord beskrivs nedan vår röst, det vill säga hur vi låter i vår kommunikation och hur vi vill att andra ska uppfatta Impact Innovation.

Öppen och inbjudande: Impact Innovation är inkluderande och bjuder in brett till samverkan och samskapande.

Förändring i fokus: Utgångspunkten är förstås utmaningar, men kommunikativt fokus ligger på ambitionen om förändring, lösningar, resultat och effekter. Impact Innovation framhålls som en positiv kraft för förändring.

Verkstad före snack:  Med fokus på vad som görs lyfter Impact Innovation exempel, delar både resultat och metoder, samt är generösa med lärdomar längs vägen.

Principer för namnsättning

Programnamnet ska beslutas i dialog mellan Impact Innovation och varje program. 

 • Programnamnen ska vara visionära och framåtriktade snarare än problem- eller teknikfokuserade.
 • Programnamnen ska vara begripliga genom att exempelvis undvika förkortningar, akronymer och fackspråk.
 • Alla ord namnet ska ha samma språk, engelska eller svenska.
 • Inga siffor i namnet.
 • Det ska inte finnas mer än två ord i programnamnet, ord som till exempel ”programme” bör tas bort. Detta för att formatanpassning av loggan kan bli komplicerad om man t ex behöver ha orden ovanpå varandra.
 • Programnamn ska vara samma som domännamn till programmens webbplatser.

Namnhierarki

Innan programmen är på plats: Från starten (2023) kommuniceras Impact Innovation tillsammans med logotyper för Energimyndigheten, Formas och Vinnova. Logotyper läggs i bokstavsordning. På så sätt byggs kännedom, samtidigt som varumärket får legitimitet.

Exempel:

När programmen är på plats och själva kommunicerar, ligger fokus på dem. De finansierande myndigheterna tar ett steg tillbaka. Programlogotypen består både av programnamnet och ”Impact Innovation”, med visuellt fokus på programmet.

Fiktivt exempel:

Hur programmen kommunicerar finansiärer i samband med insatser

 • Impact Innovation-program kan men behöver inte kommuniceras tillsammans med finansiärer. 
 • Finansiärer placeras i sådana fall i botten av uttag (webbplats, broschyr, etc).
 • När finansiärer syns bör så ske med text snarare än med logotyper, exempelvis:
  ”Framtidens Hälsa är en del av Impact Innovation – ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova.”

Visuell identitet

Logotyp, typsnitt, färger och grafiska exempel.

Om logotypen

Logotypen är typografisk och har ett modernt och framåtlutat uttryck som visar på en kraft och en spets. Logotypen syftar såväl på kompetenser som spets inom innovationerna i programmen. Det finns också arv/släktskap i detaljer från de tre myndigheternas logotyper.

Logotypen har också en visuell koppling till teknik och utveckling, draget mot det industriella och digitaliserade hållet.

Logotypen tillsammans med myndigheternas logotyper

Så här presenteras logotypen tillsammans i initial kommunikation. Myndigheterna presenteras i bokstavsordning.

Typsnitt

Huvudtypsnitt för rubriker – Jost, Medium

Jost, Medium är huvudtypsnitt och används som rubriktypsnitt i kommunikation. Jost, Medium som är ett Open Source typsnitt och som är besläktat med Futura. Jost finns att ladda ner via Google Fonts.

Huvudtypsnitt för löpande text – Open Sans

Typsnittet används för löpande texter som ingresser, brödtext, faktatexter, bildtexter etc. Open Sans finns för gratis nedladdning via Google Fonts.

Typsnitt för längre löpande texter

För längre löpande texter i exempelvis rapporter används Times New Roman. 

Ersättningstypsnitt – Arial

För texter där enbart standardfonter kan användas.

Färgskala

Det här är Impact Innovations färgskala. Färgerna ger ett modernt och aktivt uttryck och speglar hållbarhet och mänsklighet.

Färgkoder:

#2D137F #5415C8 #5A29FF #E0D2FF #50174E #802479 #C33788 #FACAE5 #1D3A35 #34736B #60C3AD #E0F3EF #6F6E6B #E6D3C8 #E1DBD7 #F8EEEC #121212 #D22912 #B46100 #048739

Organiska former

Till den lite spetsiga logotypen och starka färgpaletten används organiska och mjuka former som kan skapas på mängder av olika sätt och ger ett kreativt och mänskligt uttryck.

Det mjuka, flytande och organiska symboliserar innovation och process, men även hur idéer ofta är flytande och går ihop med varandra och skapar nya uttryck tillsammans.

Standardformer att använda levereras i paket tillsammans med logotypvarianter. Formerna kan ritas på fri hand i exempelvis Adobe Illustrator.

Organiska mönster

För att skapa de organiska mönstren ritas rundade organiska former på fri hand i exempelvis Adobe Illustrator. Formerna läggs sedan överlappande på varandra och med lagerblandningen ”Multiplicera”.

Ikoner

Vi har valt ett Inspirationsmanér för ikoner för till exempelvis webb. Ikonbibliotek finns att ladda ner via Streamline Icons och heter Core Line.


Grafisk bredd och hur programmen kan särskilja sig

 • Den grafiska identiteten erbjuder ett brett spektrum av grafiska uttryck som programmen kan jobba med.
 • Typsnitt och färger får bara hämtas från profilen.
 • Bildsättning och bildmanér väljs fritt av programmen.
 • Den organiska formen kan användas på olika sätt.
 • Färger från profilen kan användas i den organiska formen och som färgplattor.

Icke tillåtna grafiska uttag

 • Använd ej texter med enbart versaler och/eller spärrad text.
 • Använd ej färger som ej finns i färgpaletten.

Tillgänglighet

Färgerna är uppmätta för att hålla hög tillgänglighet och inom webbdirektivet (WCAG AA).

Om logotyp eller text placeras på bild eller färgplatta: säkerställ att kontrastvärdet mellan textens färg och bakgrunden är minst 4,5.

Skriv inte rubriker eller text med enbart versaler.

Följ riktlinjerna i WCAG AA.

Powerpoint

Det finns malldokument för Powerpoint-presentationer som innehåller en samling sidtyper för att kunna skapa profilenliga presentationer.

Mallen har Impact Innovation som avsändare, och kan anpassas för programmen som avsändare.

Word- och rapportmall

Det finns följande mallar i word – en enkel för fria användningsområden samt en rapportmall. Dessa kan användas av alla Impact Innovation-program.