Access Sweden Inspirationslunch 9 maj: Att göra en Ghent

Den 9 maj berättar Anders Roth från IVL och Müge Apaydin-Jönsson från WWF om ett samarbete med ett tiotal svenska städer som går ut på att intressera och stötta svenska städer för att “göra en Ghent”. Det vill säga att reglera och minska biltrafik med ett paket av zonregleringar, hastighetssänkningar och parkeringsåtgärder tillsammans med åtgärder för förbättringar för gång, cykel och kollektivtrafik.

Videolänk: https://meet.google.com/iix-onnc-emh

Kontakt: carl-martin@cmvikingsson.se