Designlabb People-Powered Transformation

Den 14 juni arrangeras ett designlabb i projektet People-Powered Transformation tillsammans med Sverker Sörlin, forskare i miljöhistoria och författare till bland annat Framtidslandet.

Med oss under dagen har vi även Pia McAleenan från Förnyelselabbet, som är en del i projektet. Förnyelselabbets metodik är framtagen på SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign, och sedan 2016 har flera kommuner och myndigheter deltagit i olika typer av designlabb.

Projektet People-Powered Transformation drivs av Design, Arkitektur och Arbetsvetenskap på Luleå tekniska universitetet och är en del av Sveriges nya innovationssatsning Impact Innovation som finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Syftet med projektet är att skapa ett programkontor för utveckling av attraktiva, inkluderande och hållbara livsmiljöer, med fokus på människans roll i den gröna omställningen och samhällsomvandlingen i norr. Vi utgår från kommuner och regioner i norra Sverige, och är övertygade om att lärandet kan skalas upp både nationellt och internationellt.

Vi bjuder in akademi, näringsliv, offentlig sektor och civilsamhälle. Nu formar vi framtiden tillsammans!