Impact Innovation på Innovationsveckan: Så får vi till systemomställning i praktiken 

Välkomna till ett seminarium under Innovationsveckan den 3 oktober om Sveriges nästa stora innovationssatsning Impact Innovation. Hur kan offentlig sektor bidra på bästa sätt, och vad kan vi lära oss av Danmark som sjösatte en liknande satsning 2022?

Hur kan offentlig sektor bidra på bästa sätt
För att driva den samhällsförändring som krävs för att för att uppnå hållbar utveckling är engagemanget från offentliga akt nödvändig, inte minst i frågor om styrning och regelverk. Vad behövs för att innovationskraften i det offentliga ska utnyttjas fullt ut i en så omfattande satsning som Impact Innovation?

Vad kan vi lära oss av Danmark:
Den satsning som lanserades i Danmark för ett år sedan har många likheter med Impact Innovation. Ett innovationsprogram som använder missions som metod för att ställa om tillverkningsindustrin Decoupling 2030. Hur har första året varit och vad kan vi lära oss? Christian Bason från Danish Design Center medverkar.

  • Datum och tid: Tisdagen den 3 oktober, kl. 15-00 -16.00
  • Plats: Seminariet sänds från Vinnovas lokaler, Mäster Samuelsgatan 56. Det finns möjlighet att delta såväl digitalt som fysiskt.
  • Anmälan: Senast den 3 oktober kl. 12.00. Obs! Begränsat antal platser för att delta på plats, först till kvar gäller.

Anmäl dig via länken

Medverkande:

  • Christian Bason, Danish Design Center
  • Jakob Hellman, Rädda barnen
  • Tomas Bokström, Social & Health Impact Center (SHIC), RISE
  • Jenny Elfsberg, Vinnova
  • Moderator: Judit Wefer, Formas

Kontakt: Johanna Dahlin, Vinnova

Läs mer om Innovationsveckan den 2-6 oktober 2023