Impact labb del 2

Impact labb är det tredje steget i mobiliseringsprocessen som Energimyndigheten, Formas och Vinnova erbjuder. Det första labbet genomförs fysiskt i Stockholm 4 maj och det andra digitalt den 17 maj. Labben riktar sig till er som leder arbetet med att författa en ansökan om att bilda program inom Impact Innovation.

Framtida program inom Impact Innovation ska bidra till systeminnovation i riktning mot en mission som formulerats av aktörerna själva. Detta förväntas ske genom att utforska och tillämpa nya metoder och verktyg utifrån flera systemperspektiv.

Impact labb ska bidra med inspiration och insikter om bärande principer för Impact Innovation. Vid två tillfällen får ni möjlighet att praktiskt testa tankemodeller kopplade till komplexitet, systemperspektiv, systeminnovation och missions utifrån den egna programidén.

Impact labb del 2, den 17 maj

Innehåll: Under förmiddagen introduceras ni till och får arbeta med metoder för att utforma framtida insatsportföljer som fångar samtliga systemperspektiv som Impact Innovation ska hantera. Under eftermiddagen fokuserar vi på ”governance” och utforskar hur organisering och ledning av missions skiljer sig från traditionella FoI-program.
Datum och tid: Den 17 maj 2023, kl. 09:30-11.45
Plats: Digitalt, via Teams
Anmälan: Senast den 15 maj via anmälningslänk

Anmälan görs i form av intresseanmälan. Impact labb del 2, öppnar upp för fler deltagare per initiativ. En till tre personer som arbetar med författandet av en ansökan om att bilda program inom Impact Innovation erbjuds att delta. Om möjligt rekommenderar vi att personen som deltar vid del 1 också deltar på del 2.

Anmäl dig till Impact labb

Impact labb del 1, den 4 maj

Den 4 maj hålls Impact labb del 1, läs mer och anmäl dig här

Kontakt

Cassandra Marshall, Vinnova cassandra.marshall@vinnova.se och Judit Wefer, Formas, judit.wefer@formas.se

Ta del av programutlysningen på Vinnovas webbplats