Bilda program inom Impact Innovation

Den 7:e mars lanserar vi utlysningen om finansiering för att bilda program inom Impact Innovation. Ett erbjudande som riktar sig till aktörer som ser möjligheter att bilda konsortier och nätverk för att tillsammans möta en utpekad samhällsutmaning.  Erbjudandet stänger den 19:e oktober 2023 och under 2024 beräknas programmen starta med full kraft.

Vad kan ni söka för?

Finansieringen i detta erbjudande avser etablering och drift av programkontor, som är den drivande och mobiliserande funktionen för ett program inom Impact Innovation.

Vem kan söka?

Aktörer som har förmåga och kapacitet att driva programmet och mobilisera mot uppsatta omställningsmål samt har ett tydligt förtroende hos de aktörer som är relevanta och nödvändiga för omställningsmålet.

Hur mycket kan ni söka?

Den koordinerande parten i programkontoret kan beviljas maximalt 50 % av de stödberättigande kostnaderna. Intervallet för sökt bidrag är cirka 5 till 10 miljoner kronor per programkontor och år. Projekttiden är 5 år i en första etapp.

Läs mer om utlysningen på Vinnovas webbplats

Presentation av erbjudandet

Ta del av presentationen om du vill veta mer om syftet med Impact Innovation och erbjudandet​.