Gruppbild med alla talare under lanseringen av Impact Innovations fem nya program

Energifylld start när programmen inom Impact Innovation lanserades

Torsdagen den 14 mars markerades starten för de fem första programmen inom Impact Innovation vid ett lanseringsevent på Kulturhuset i Stockholm. För första gången presenterade programmen vad de vill åstadkomma och planerna framåt.

Under en inspirerande timme fick vi höra programmen berätta om vad de vill uppnå med sina respektive program och vilket omställningsmål, mission, de arbetar mot. Generaldirektörerna från de finansierande myndigheterna Robert Andrén, Johan Kuylenstierna och Darja Isaksson delade med sig av sina förväntningar på programmen och på Impact Innovation som helhet.

Timmen avslutades med inspiration från Piret Tönurist initiativtagare till OECD:s Mission Action Lab. Hon berättade om andra internationella missionssatsningar och gav sina bästa tips för att lyckas med ett missionsorienterat arbetssätt.

Hennes fyra råd till alla som vill jobba innovativt och missionsorienterat är:

  • Höj blicken för att se vad som kommer på horisonten och vad andra människor gör utanför din korridor.
  • Förstå dina användare och vad som händer där din lösning eller produkt används.
  • Undanröj hinder och hitta olika sätt att stödja systemet på.
  • Försök hitta återkopplingsloopar för att förstå om du är på rätt spår.

Fem program, fem olika missions

Först ut att presentera sitt mission var SustainGov. Programmets mission är en reformerad offentlig sektor som har förmåga att främja hälsa och välbefinnande för alla medborgare oavsett socioekonomisk status eller var man bor i landet, samtidigt som det bidrar till samhällets hållbarhetsomställning.

Från vänster: Moderator Beata Wickbom, Mariell Juhlin programchef, och Helene Hellmark Knutsson, landshövding i Västerbottens län.

Näst på tur Net Zero Industry. Programmet fokuserar på två centrala områden för omställning: extrem resurseffektivitet och resiliens. Programmets mission är att svenska företag ska fortsatta göra kanonprodukter men göra det med ett minskat klimatavtryck som starka konkurrensfaktorer.

Mats Lundin, programchef Net Zero Industry. 

Det tredje programmet att presenteras sig var Water for vital environments -WAVE. Programmets målsättning är en framtid där vatten är tillgängligt i rätt mängd och kvalitet för att möjliggöra för både människa, miljö, näringsliv och samhället i stort att kunna blomstra. Programmets mission är ”hållbart vatten för alla”.

Från vänster: Magnus Arnell, programchef och Elin Flodin, Rise

Sen var det dags för programmet Metals & Minerals. Programmets mission är att öka och säkra tillgången på metaller och mineral på ett hållbart sätt och minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Maria Swartling, programchef

Sist ut på scen var programmet Shift2Access. Programmets mission är ställa om Sverige fossilfritt och resursmedvetet för tillgängliga och attraktiva livsmiljöer för alla. Programmet ska visa hur på 100 platser under tio år.

Från vänster: Olle Samuelsson, IQ Samhällsbyggnad, Maria Schnurr, Rise

En viktig och efterlängtad satsning för Sverige

Generaldirektörerna för Vinnova, Energimyndigheten och Formas, de myndigheter som står bakom Impact Innovation, delade sina tankar och känslor om att programmen nu är på plats.

Vinnovas generaldirektör Darja Isaksson framhöll att det är Sveriges ledarskap som är nyckeln till framtida konkurrenskraft och resiliens.

– De länder och aktörer som ligger längst fram är också de som hjälper världen och skapar bra förutsättningar för andra. Det ger mig energi och hopp att se detta förkroppsligat i programmen här i dag, säger hon.

Energimyndighetens generaldirektör Robert Andrén var inne på samma spår.

–  Sverige har länge varit ett ledande innovationsland, men omvärlden springer förbi oss nu. Impact Innovation ska bidra till att vi har kvar vår ledande ställning globalt. Vi ska vara ledare, visa mod och gå före, säger han.

Johan Kuylenstierna, generaldirektör på Formas, lyfte styrkan i att programmen arbetar tillsammans.

– Det här är svaret vi väntat på i 30 år. De komplexa problemen har bara ökat och ökat och det som är häftig med Impact Innovation är att det är en systemövergripande respons. Och inte bara i ett system i taget, programmen pratar redan om hur de ska jobba tillsammans vilket gör att det inte är fem olika utan även ett program, säger han.

Se eventet i efterhand

Möt programmen på Sweden Innovation Days

Du kan även lära dig mer om Impact Innovation under Sweden Innovation Days 20–21 mars. Läs mer och anmäl dig på www.swedeninnovationdays.se