Första utlysningen: Erbjudande för startup och scaleup-bolag

18 mars öppnar den första utlysningen för aktörer som vill vara med och bidra till något av Impact Innovation-programmens missions. Utlysningen riktar sig till startups och scaleups, små och medelstora företag.

Vad kan ni söka för?

Projektförslag som har en stark koppling och bidrar med tydliga värden till något av Impact Innovations program. Projektförslagen ska avse utvecklingsprojekt och inte beröra genomförbarhetsstudier eller rutinmässiga affärs- eller produktutvecklingsprojekt.

Vem kan söka?

Små och medelstora företag med 3-249 anställda som har lämnat in minst två årsredovisningar.

Hur mycket kan ni söka?

Bidrag kan beviljas med max en miljon kronor per projekt. Bidraget får motsvara maximalt 90 procent av projektets stödberättigande kostnader för små företag, och 50 procent för medelstora företag.

Sista ansökningsdatum är 23 april 2024.

Den 21 mars hålls ett informationsmöte om utlysningen. Anmäl dig och läs mer om utlysningen på utlysningssidan på Vinnovas webbplats.

Vad vill Impact Innovation-programmen?

De fem program som beviljades finansiering inom Impact Innovation i februari 2024 är:

Net Zero Industry– accelerera svensk tillverkningsindustris utveckling mot netto noll-utsläpp

Metals&Minerals – hållbar och motståndskraftig metall- och mineralförsörjning  

Water for Vital Environments – hållbart vatten för alla år 2050 

SustainGov – reformera offentlig sektor för att säkerställa samhällets hållbarhetsomställning 

Shift2Access – ställ om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla

Läs mer om missions och aktörer inom de olika programmen.