Bild som visar Visby. Almedalen i förgrunden, Visby stad i bakgrunden.

Impact Innovations dag i Almedalen

Den 26 juni är det Impact Innovations dag i Almedalen kl. 10.00-17.00. Vi håller till i Framtidens trädgård på Klosterbrunnsgatan 5 i Visby. Varmt välkomna att följa seminarierna på plats i Framtidens trädgård, eller via våra webbsändningar.

Under dagen står Impact Innovation i centrum för uppmärksamheten och särskilt de fem nystartade programmen. Hur går vi från ambitiösa mål till handling med hur:et i fokus? Vi spanar in i framtiden tillsammans med tre gäster under Framsynonsdag som sänds från trädgården. Under eftermiddagen presenterar sig programmen enskilt i egna seminarier. Dagen avslutas med ett öppet mingel där alla program och representanter från finansierande myndigheter finns på plats.
   


10.00-10.45: Så skapar vi impact – samarbete och dess betydelse för framgång

Impact Innovation är ska öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle, för samhällsnytta och konkurrenskraft. Vi vet vad vi behöver göra. Men hur får vi till det samarbete som krävs för att lyckas?

Jenny Elfsberg, Vinnova ger en kort introduktion till Impact Innovation.

Tobias Degsell, expert på kreativitet och lärande, talar på temat samarbete och dess betydelse för framgång. Han lyfter vikten av att förstå hur:et i omställningen, för att vi ska kunna samarbeta oss från ord till handling. Om behovet av att ta tillvara den kollektiva intelligensen, för att klara de utmaningar vi står inför.

Samtal fortsätter med företrädare för de fem programmen inom Impact Innovation och hur de ser på saken utifrån sina missions.

Seminariet modereras av Beata Wickbom.

Medverkande i panelen är:

 • Maria Swartling, programchef, Metals and Minerals.
 • Mats Lundin, programchef, Net Zero Industry
 • Emma Hult, biträdande programchef, Shift Sweden.
 • Marielle Juhlin, programchef, SustainGov.
 • Elin Flodin, programkoordinator, Water Wise Societies.

Besök oss på plats eller följ seminariet digitalt.

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:


12.05-12.50 Framsynsonsdag live från Almedalen

Välkommen till Framsysnonsdag från Framtidens trädgård där vi får ta del av tre korta spaningar från olika perspektiv. Vilka signaler har våra gäster lyssnat in, sett eller erfarit som ger möjliga ledtrådar till framtiden på temat Impact Innovation?

Våra framtidsspanare (uppdateras!):

 • Jenny Madestam, docent i statsvetenskap och lektor i offentlig förvaltning, Södertörns högskola, forskare SustainGov.
 • Anna Hall, Head of Public Affairs, Energy Division, Alfa Laval.
 • Jonas Nyvang, vd, Stilride

Framsynsonsdag modereras av Ylva Strander, Vinnova.

Besök oss på plats eller följ Framsynsonsdag digitalt.


13.00-15.30 Möt programmen inom Impact innovation

Programmen inom Impact innovation presenterar sig i varsitt seminarium. Välkomna att delta på plats eller digitalt!


13.00-13.30 Metals and Minerals

Hur ökar vi tillgången på metaller och mineral – och samtidigt minskar klimatavtrycket?

För att ett liv innanför planetens gränser ska vara möjligt, krävs en ökad tillgång på hållbara metaller och mineral. Hur kan vi säkra vår egen utvinning och produktion, genom samarbete över hela värdekedjan, nationellt och internationellt?

Metals and Minerals ska öka och säkra tillgången på hållbara metaller och mineral. Genom samarbete, forskning och innovation ska utvinning och återvinning öka – samtidigt som det planetära avtrycket ska minska. Programmet arbetar över hela värdekedjan nationellt och internationellt med att bana väg för nya lösningar genom allt från teknisk och social innovation till affärsmodeller och policyförslag.

På scenen medverkar:

 • Maria Sunér, VD Svemin och ordförande Metals and Minerals.
 • Maria Swartling, programchef Metals and Minerals.
 • Lotta Sörlin, teknisk innovation Metals and Minerals.

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:


13.30.14.00 Net Zero Industry

Hur blir svensk tillverkningsindustri klimatneutral? – Komplexa utmaningar kräver att vi tänker nytt, hur ska Net Zero Industry bidra?

Pia Sandvik vd Teknikföretagen och programchef Mats Lundin inleder seminaret med resonemang om hur den svenska tillverkningsindustrin blir klimatsmart, hur vi åstadkommer radikal förändring tillsammans, och hur Net Zero Industry blir en samlande kraft för att minska industrins koldioxidavtryck med upp till 75 procent.

På scenen medverkar:

 • Björn Johansson, Professor Sustainable Production, Chalmers University of Technology
 • Martin Karlsson, Northvolt
 • Mats Lundin, programchef, Net Zero Industry
 • Pia Sandvik, VD Teknikföretagen
 • Pernilla Walkenström, divisionschef Rise

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:


14.00-14.30 SustainGov

Framtidens offentliga sektor – nu lyfter vi blicken


Att lösa komplexa problem i offentlig sektor kräver ett nytt sätt att förstå organisering och styrning. Att lyfta blicken handlar om att försöka se offentlig sektors problem från nya perspektiv.

En nyckel är att utveckla nya sätt för politik och administration i stat, region och kommuner att styra, leda och samverka, liksom mellan offentlig sektor och övriga samhället. Det handlar om ett skifte från centralstyrning till interaktiv samhällsledning, ”from government to governance”.  

SustainGov tar sig nu an uppdraget att utveckla nya sätt att styra, leda och samverka för en demokratisk, kraftfull och rättvis omställning. För alla. Seminariet resonerar om komplexiteten i offentlig sektor och lyfter tänkbara lösningar på problem. SustainGov presenteras och diskuteras av två erfarna tidigare politiska makthavare.

På scenen medverkar:

 • Mariell Juhlin, programchef, SustainGov
 • Helene Hellmark Knutsson, Landshövding Västerbotten
 • Ulrica Schenström, VD Fores
 • Lars Stjernkvist, tidigare kommunalråd, partisekreterare Socialdemokraterna

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:


14.30-15.00 Water Wise Societies

Vatten – råvaran som industrin och politikerna glömde bort

För mycket, för lite och för smutsigt vatten på fel plats vid fel tid. När det kommer till vatten finns bara radikala framtider. Vatten utgör grunden för allt liv och är en förutsättning för välfungerande samhällen, näringsliv och industri.

Utan vatten stannar Sverige. Därför sker nu den största innovationssatsningen på vattenområdet någonsin: det strategiska innovationsprogrammet Water Wise Societies inom Impact Innovation. Tillsammans mot Hållbart vatten för alla 2050.

I seminariet lyfter Water Wise Societies hur du kan vara med och bidra till den systemomställning som krävs för att säkerställa en framtid där vatten är tillgängligt i rätt kvantitet och kvalitet och ger goda förutsättningar för människor, miljö, ekosystem, industrier och samhället i stort, trots ett föränderligt klimat.

På scenen medverkar:

 • Karina Barquet, Stockholm Environment Institute
 • Elin Flodin, RISE Research Intitutes of Sweden
 • Henrik Wingfors, Svenskt Vatten

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:


15.00-15.30 ShiftSweden

Innovation med impact – tillsammans med vilka aktörer får vi omställningen att hända?

Impact Innovation är en kraftsamling där vi löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Nya samarbeten och nya arbetssätt ska leda till innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar.

Impact-programmet ShiftSweden arbetar med framtidens mobilitet och samhällsbyggande. Målet är att ställa om Sverige till attraktiva och tillgängliga livsmiljöer för alla. Omställningen ska ske över hela landet på ett fossilfritt och resursmedvetet sätt.

Aktörer från branschorganisationer, akademi och forskningsinstitut, privat näringsliv, offentlig och ideell sektor är engagerade i programmet. Ambitionen är att bli ännu fler. Vi vill bygga rörelse. Vilka aktörer, utöver “the usual suspects”, behöver vi ha med oss för att öka takten i omställningen, börja göra och skapa förändring på riktigt? 

Seminariet modereras av John Hultén, programchef ShiftSweden och Emma Hult, biträdande programchef ShiftSweden.

På scenen medverkar:

 • Irene Oskarsson, ordförande för Hela Sverige ska leva
 • Jonas Wihlstrand, generalsekreterare för Sveriges Stadsmissioner

Länk till evenemanget i det oficiella programmet för Almedalsveckan:16.00-17.00: Mingel med Impact Innovation – program och finansierande myndigheter

Impact Innovations programchefer och representanter för myndigheterna finns tillgängliga i Framtidens trädgård efter avslutat program för fortsatt dialog med dig som vill veta mer om Impact Innovation, ställa ytterligare frågor, samtala mer avskilt, eller bara mingla.

Alkoholfritt förstås.

Anmälan krävs. Anmälan via länken: Mötesplats framtidens innovation