Missions och systeminnovation – utvalda guider och inspiration

Är du nyfiken på att lära dig mer och få inspiration att arbeta framgångsrikt med missions som metod för att lösa våra stora samhällsutmaningar? Här finns tips på guider, exempel och verktygslådor.

Programmen inom Impact Innovation kommer att jobba missionsorienterat. Det innebär att varje program utgår från ett omställningsmål, en mission, som alla aktörer ska samlas kring och som insatserna riktas mot för att nå den önskade systemförändringen. Detta är på många sätt nytt, och inte helt okomplicerat.

För den som vill få inspiration och verktygslådor har vi nedan samlat sju länkar till merläsning. Listan togs fram i samband med den mobiliseringsprocess som erbjöds initiativ som sökte i utlysningen om att bilda programkontor inom Impact Innovation våren 2023.

Forskningsrapporterna, guiderna och verktygen nedan täcker olika faser i missions/systeminnovations-processen: att kartlägga system, formulera missions, hur man tar fram en portfölj av insatser och hur man leder och styr missions-orienterade program.

Är du intresserad av hur offentlig sektor kan engagera sig i ett innovationsprogram som Impact Innovation? Titta gärna på vårt seminarium från Innovationsveckan 2023 Seminarium: Så får vi till systemomställning i praktiken