Revidering av utlysningstext och andra förtydliganden

Den 13 september gjordes en revidering av utlysningstexten till utlysning om att etablera program inom Impact Innovation. Vi har sammanställt det som har reviderats tillsammans med ett par förtydliganden kring frågor som ställdes vid informationsmötet den 6 september.

Revideringen av utlysningstexten berör framför allt två områden. Dels nya myndighetsgemensamma villkor och dels skrivningar om stödberättigande kostnader kopplat till utlysningens stödgrund.

Delen som handlar om gemensamma villkor mellan de finansierande myndigheterna, Energimyndigheten, Formas och Vinnova, berör framförallt hur personalkostnader och indirekta kostnader ska redovisas samt villkor för projektavtal. Det nya är att dessa villkor inte kommer att skilja sig beroende på vilken myndighet som är värd för programmet.

Delen om stödberättigande kostnader för ett programkontor handlar om vad ett programkontor kan få finansiering för utifrån vad utlysningens stödgrund tillåter.

Här hittar du uppdateringarna i utlysningstexten på Vinnovas webbplats:

  • Information om bidrag för stödberättigande kostnader kan du läsa mer om i utlysningstexten, sid. 11 avsnitt 6: Vad vi finansierar.
  • Särskilda villkor för personalkostnader, indirekta kostnader (som tex administration och it) samt villkor om projektavtal, arbetsfördelning inom programmet, utvärdering, programchef och kommunikation kan du läsa mer om i utlysningstexten, sid 15, avsnitt 9: Beslut och villkor.

Uppdaterade frågor och svar

Vi har också uppdaterat Frågor och svar på impactinnovation.se utifrån frågor som ställts till utlysningsteamet via mejl och vid informationsmötet 6 september. Det handlar till exempel om på vilka sätt en organisation kan medverka i Impact Innovation, förtydliganden kring medfinansiering samt om det är lättare eller svårare att få pengar i en programinsats om man tillhör ett programkontor.

Svaret på den sistnämnda frågan är att man varken har en fördel eller en nackdel av att vara en del av ett programkontor när det gäller att få finansiering. Det viktiga är att insatserna utformas för att ha största möjlighet att bidra till det mission som programmet har satt. (Läs ett mer utförligt svar under den specifika frågan i Frågor och svar).

Vi har även gjort tillägg/förtydliganden under frågorna gällande villkoren för medfinansiering.

Här listas nya eller uppdaterade svar i Frågor och svar om Impact Innovation:

  • Hur kan min organisation medverka i Impact Innovation och i ett programkontor?
  • Är det lättare eller svårare att få pengar om min organisation tillhör ett programkontor? 
  • Hur finansieras de olika formella rollerna i ett programkontor? 
  • Varför finns krav på medfinansiering för programkontoret på 50 procent?
  • Vad gäller för bidrag och medfinansiering?


Kontakta utlysningsteamet via mejl: impactinnovation@vinnova.se