Så lyckas du med missions – sju lästips för inspiration

Det missionsorienterade arbetssättet inom Impact Innovation är unikt, i det att målet är att lösa en verklig samhällsutmaning tillsammans med de viktigaste aktörerna för just detta mission. Men det är inte alltid ett helt enkelt arbetssätt. Här ger Rambolls konsulter råd om hur man kan tänka och tipsar om några utvalda publikationer om systeminnovation.

Johannes Henriksson och Erik Brattström båda från Ramboll

Den mobiliseringsprocess som Energimyndigheten, Formas och Vinnova erbjuder för Impact Innovation, finns till för att ge vägledning, för att utveckla programidéer och aktörsnätverk. Processen riktar sig till aktörer som har en programidé och tänker söka i programutlysningen. 

Konsultfirman Ramboll, med stor erfarenhet av systeminnovationsprocesser, finns med för att garantera att förberedelseprocessen är oberoende från utvärderingarna i utlysningarna. Det övergripande syftet är att hjälpa aktörerna att kunna skicka in så högkvalitativa ansökningar som möjligt till utlysningen om programkontor som stänger i mitten av oktober 2023. 

Efter inledande konferenser i Stockholm, Umeå och Malmö var nästa steg Impact dialog med fokus på just dialog mellan de inbjudna aktörerna. Ett tillfälle att lyfta frågeställningar man brottas med och få utbyte med andra relevanta aktörer.

Det handlade mycket om att lyfta frågor kring vad missions är, hur mobiliserar vi oss? För att aktörerna skulle känna att de inte är ensamma om sina frågeställningar och att de kan prata med varandra. Det mesta av ansvaret att mobilisera sig ligger på aktörerna själva. Det vi har försökt bidra med är att öppna upp så de får se varandra, vilka programidéer som finns där ute och som vill bidra. Som ett resultat av övningarna började det surras och byttes visitkort.

Erik Brattström, seniorkonsult på Ramboll

Några mer specifika frågor som lyftes och diskuterades var: ”Hur undviker man en inflation av perspektiv i programmen? ”När och hur hanterar man flera och kanske till och med motsatta perspektiv?” ”Hur får man med sig aktörer i programmen som traditionellt inte är med i forsknings-och utvecklingsprojekt? Vad är affärsmodellen för det här och hur kan man tänka kring indirekta eller långsiktiga värden av att investera tid och resurser i programmen?” 

Vare sig de ansvariga myndigheterna eller någon annan kan säga vilken som är rätt väg för respektive projekt. Det finns inte ett rätt sätt att göra missions. De olika programförslagen verkar i olika kontexter och system. Vissa samhällsutmaningar spänner över jättemånga områden och aktörer. Det kan vara svårt att ringa in, men det finns olika metoder och sätt att göra det

Johannes Henriksson, senior konsult på Ramboll med uppdrag att projektleda  mobiliseringsprocessen

De har observerat att aktörerna framförallt behöver fokusera på skalan på det system man vill förändra, så man inte hamnar för högt upp i abstraktionsnivå och systemet blir för omfattande och otydligt. Och att man behåller fokus på omställningsmålet, själva samhällsutmaningen, och inte fastnar i fördefinierade lösningar.

Det är också hög tid att börja formera de större klustren av aktörer, att expandera sitt nätverk och hitta de som kan vara med och bidra till missions. Så att man kan möta ambitionsnivån på systemutmaningen. Det ska bli häftigt att se när det skapas kopplingar mellan aktörer som traditionellt inte jobbat med varandra, att de tillsammans tar fram en ny metod för storskalig omställning.

Erik Brattström, Ramboll

Både konferenserna och dialogerna har varit fullsatta, intresset för Impact Innovation är stort. Det tredje momentet i mobiliseringsprocessen består av workshops, Impact labb, där deltagarna ska få inspiration till nya arbetssätt och metoder för en framgångsrik ansökan och programgenomförande. De får praktiskt testa metoder och modeller utifrån den egna programidén, tillsammans med andra projekt.   

Inom ramen för mobiliseringsprocessen har Ramboll gått igenom ett stort antal forskningsprojektrapporter, guider och verktyg inom systeminnovation. Från dessa har de valt ut några som de tycker är särskilt handfasta, kommunikativa och enkla att anpassa efter program-som kan användas som inspiration.

De rör olika faser som alla programidéerna går igenom- att kartlägga system, formulera missions, hur man tar fram en portfölj av insatser och hur man leder och styr sådana här initiativ. De ramar in hur man skapar förståelse för systemet.

Johannes Henriksson, Ramboll

Inspiration och kunskapsunderlag till missionsorienterad innovation