Medfinansiering av programkontor – så funkar det

Just nu jobbar ett antal konstellationer av aktörer för fullt för att deras programidé ska bli ett av de Impact Innovationprogram som kan starta i mars 2024. En vanlig fråga till myndigheterna handlar om kravet på att minst hälften av kostnaden för programkontoret ska finansieras av aktörerna själva. Här gör vi ett försök att reda ut vad medfinansieringen innebär.

I utlysningstexten står att “Bidrag beviljas för maximalt 50 procent av varje projektparts stödberättigande kostnader”. Detta är en fråga som väckt en del frågor hos aktörerna som jobbar med ansökningar i utlysningen om att bilda program inom Impact innovation. För att det ska bli tydligare vad som gäller och vad som är möjligt har myndigheterna tagit fram ett par exempel på hur ett blivande programkontor och program kan organiseras och att detta kan påverka utfallet för aktörerna. Det finns illustrationer längre ned som visar tre exempel på möjliga upplägg för ett programkontor och program.

Anders Holmgren, är ansvarig för programutlysningen, och hans viktigaste medskick är att det finns olika sätt att organisera ett program.

  • Kom ihåg att alla aktörer som är engagerade i programmet inte behöver, och kanske inte ska, vara projektparter i programkontoret. Däremot ska samtliga aktörer som är viktiga för ett programs mission kunna påverka programmets agenda och beslut. Alla ska också kunna delta i genomförandet av programmets aktiviteter, de så kallade programinsatserna. Det gäller oavsett om de är en part i programkontoret eller ej, säger Anders Holmgren.
  • Programkontorets ansvar är att koordinera de aktiviteter och insatser som har beslutats i programmet. Med andra ord, programkontoret utgör programmets koordinerande och drivande funktion. De aktörer (projektparter som ingår i programkontoret kan få upp till 50 procent stöd var för att programkontorets aktiviteter.
  • Det är viktigt att understryka att programkontorets verksamhet utgör en mindre del av alla de aktiviteter som ska genomföras inom ett program. Den stora delen av budgeten i Impact Innovation är avsatt för programinsatser och -aktiviteter.
  • Finansieringen av programinsatser och -aktiviteter (till exempel utlysningar, policy labs eller systemdemonstratorer) ska erbjudas till en bred grupp aktörer. Aktörerna kan vara engagerade i program eller programkontor, men inte behöver vara det.

Vad innebär medfinansieringskravet?

  • Finansieringskravet i erbjudandet om program och programkontor inom Impact Innovation gäller endast programkontorets aktiviteter.
  • I programinsatserna kommer andra medfinansieringskrav gälla än de som har satts för programkontoren. Medfinansieringskraven kommer att bero på typ av programinsats och läggas upp i enlighet med statsstödsreglerna. Här kan högre stödnivåer förekomma. Olika aktörer kan också få olika stödnivåer.

Varför finns kravet?

  • Den valda stödgrunden för programkontorets aktiviteter, stöd till innovationskluster, sätter ramarna för bland annat den högsta tillåtna statsstödet.

Det finns olika sätt att organisera programkontor och program inom Impact Innovation, kan du ge exempel?

  • Mitt tips är att kolla igenom presentationen som ligger som en länk nedan. Här finns beskrivningar av hur programkontor och program kan organiseras, säger Anders Holmgren.

Den 19 oktober 2023 ska ansökan om att bilda program/programkontor senast lämnas in. Utlysningstexten reviderades 1 juni med några viktiga förtydliganden. Ladda ner senaste versionen på utlysningens sida.