Möjlighet att presentera ert programinitiativ

Som en del i mobiliseringsprocessen erbjuds aktörer som jobbar med ansökningar i programutlysningen att presentera sin programidé samt kontaktuppgifter. Tanken är att publiceringen ska ge en överblick över pågående initiativ samt underlätta kontakter mellan aktörer.

Erbjudandet om att presentera ert initiativ gäller såväl beviljade förberedelseprojekt som andra pågående initiativ och programidéer. Det kommer också vara möjligt att använda webbplatsens kalendarium för att sprida information om workshops och andra events som underlättar mobiliseringen. 

Instruktion till presentation av initiativ  

Skicka in en text till oss som innehåller initiativets namn, en kortfattad beskrivning av er programidé, vilken eller vilka samhällsutmaningar ert initiativ ska möta och vilka aktörer som så här långt står bakom initiativet. Bifoga gärna en länk till webbsida med mer information om ert projekt om det finns. Max 2000 tecken inklusive blanksteg. Beskriv hur intresserade aktörer kan komma i kontakt med er genom att ange en kontaktperson och kontaktuppgifter, förslagsvis mejladress.  

Instruktion för att få in aktivitet i kalendariet  

Ni som anordnar events eller workshops i syfte att stärka er ansökan har möjlighet att använda webbplatsens kalendarium. Skriv en kortfattad introduktion till aktiviteten, syfte och vem/vilka den riktar sig till. Datum och tid, plats och anmälan. Och glöm inte kontaktperson.

Skicka informationen till info@impactinnovation.se