ShiftSweden

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: Att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, att skapa nya värden genom cirkulära affärsmodeller, och att skapa konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

ShiftSweden vill visa hur en sådan omställning kan ske i urbana, semi-urbana och perifera miljöer över hela Sverige på ett på ett fossilfritt och resursmedvetet sätt.  

Vad vill ShiftSweden?

Hör Olle Samuelsson från programledningen berätta mer.

Programmet leds av IQ Samhällsbyggnad tillsammans med VTI (Statens väg- och transportforskningsinstitut) i samverkan med bland andra Boverket, Trafikverket, flera forskningsinstitut, Region Skåne, Region, Stockholm, Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Volvos Forskningsstiftelse. Programmet engagerar fler aktörer inom akademi och institut, branschorganisationer, privat näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor – som Naturskyddsföreningen. 

Om projektet

Programmet sammanför bygg- och transportsektorerna för att mobilisera aktörer kring tre skiften: Att integrera byggd miljö och mobilitet till ett ekosystem, att skapa nya värden genom cirkulära affärsmodeller, och att skapa konkurrenskraftiga alternativ till enskilt bilresande.

Kontakt för mer information

John Hultén

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

john.hulten@k2centrum.se

https://www.shiftsweden.se/