Access Sweden lunch seminar: Accessibility Planning

Den 24 maj presenterar Pelle Envall sin doktorsavhandling som handlar om hur samhället behöver jobba för att nå en mission om tillgänglighet utan krav på egen bil. (eng)

Storbritannien införde för 20 år sedan en statlig politik som kallades ”Accessibility Planning” som förändrade trafik- och infrastrukturplanering. Hur gick det till? Vad funkade, vad var hinder i genomförandet och var det egentligen något nytt i förhållande till det som redan gjordes?