Impact Innovation i Almedalen

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En kraftsamling som ska accelerera hållbar omställning och lösa komplexa samhällsutmaningar. Men hur är Impact Innovation ett effektivt verktyg? Varför behövs just den här satsningen, och vilken konkret skillnad kommer den att göra?

Under Almedalsveckan arrangerar Energimyndigheten, Formas och Vinnova ett seminarium om Impact Innovation – så går vi från ord till handling för att accelerera hållbar omställning. Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Seminariet går även att följa digitalt.

Medverkande

  • Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
  • Marie Claesson, uppdragsledare forskning och innovation, Energimyndigheten
  • Emma Gretzer, chef samhällsbyggande, Formas
  • Jenny Elfsberg, chef innovationsledning, Vinnova
  • Karolina Winbo, processledare, Impact Innovation
  • Lars Friberg, moderator, Vinnova

Följ seminariet live