Sex år med strategiska innovationsprogram – lärdomar i halvtid

Den 25 april bjuder Energimyndigheten, Formas och Vinnova in till ett seminarium med fokus på de viktigaste slutsatserna efter effektutvärderingar av 17 strategiska innovationsprogram.

Utvärderarna Tomas Åström och Erik Arnold från Technopolis Group presenterar slutsatser och rekommendationer från rapporten: Meta-evaluation of the Swedish Strategic Innovation Programmes..

Slutsatserna diskuteras i ljuset av nuvarande och framtida behov för policyutveckling. En viktig del av uppdraget till utvärderarna har varit att ta sikte på hur instrument liknande de strategiska innovationsprogrammen, skulle kunna utvecklas för att bättre möta rådande samhällsutmaningar och behov av omställning och systeminnovation.

Till anmälan

Presentationen följs av lunch och mingel för deltagare på plats.