23 ansökningar om att bilda programkontor 

Impact Innovation har fått in 23 ansökningar om att bilda programkontor. I slutet av februari 2024, efter en omfattande bedömningsprocess, vet vi vilka programidéer som blir Impact Innovation-program och som har möjlighet att kraftsamla för hållbara lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar. 

När deadline passerats, kl. 14.00 den 19 oktober 2023, står det klart att 23 ansökningar registrerats i utlysningen om att bli ett av programmen inom Impact Innovation.  

– Inte minst den senaste tiden har vi blivit påminda om att världen förändras snabbt, och att utmaningarna vi står inför är globala, komplexa och sammanlänkande. Impact Innovation är ett av svaren på hur vi ska ta oss an systemutmaningar och växla upp omställningen. Därför känner jag mig förväntansfull och lite otålig idag, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova. 

Robert Andrén, Energimyndigheten, Darja Isaksson, Vinnova och Johan Kuylenstierna, Formas.

Myndigheterna lägger mycket tid och resurser på att genomföra en gedigen bedömningsprocess.  

– Impact Innovation är en innovativ satsning vad gäller utformning, upplägg och arbetssätt. Bedömningsprocessen behöver därför kunna hantera mer komplexa ansökningar. Vi mobiliserar nu ett brett spektrum av kompetenser för bedömningsprocessen och kommer till stor del anlita internationella bedömare, säger Johan Kuylenstierna, generaldirektör för Formas. 

I slutet av februari presenteras de program som beviljas stöd, och redan i mars ska de vara i gång. Finansiärerna Energimyndigheten, Formas och Vinnova jobbar just nu för att programstarten ska bli så smidig som möjligt. Till exempel har myndigheterna kommit överens om gemensamma villkor för programkontoren och deras aktiviteter vilket kommer underlätta utbyte och lärande mellan programmen.   

– De framtida programmen inom Impact Innovation kommer att stärka våra möjligheter att hantera många av de stora samhällsutmaningarna. Vi behöver snabbare nå större systempåverkande förändringar som är bortom traditionella gränsdragningar i samhället och min förhoppning är att programmen kommer att ge oss nya bra verktyg och innovativa lösningar, säger Robert Andrén, generaldirektör för Energimyndigheten. 

Läs mer om utlysningarna och bedömningsprocessen

I februari 2023 blev det klart att 23 projekt blev beviljade stöd för att förbereda ansökningar för att bli program inom Impact Innovation. 23 projekt får stöd för att kraftsamla inom Impact Innovation.

Länk till utlysningen om att bilda programkontor: Etablering av program inom Impact Innovation: finansiering av programkontor

 
Läs mer om hur bedömningsprocessen här: Så går bedömningen till – en genomgång av processen